Упражнение 2

! Изберете съществителното съответстващо по род и число на прилагателното. Възможни са два верни отговора.grande __________ / fête / événement /
голям празник/ голямо събитие /

 1. bonne
  хубава новина/хубаво списание
 2. grosse
  пълен господин /пълна дама
 3. froid
  студено време /студена вода
 4. chaud
  топъл чай / топла чаша
 5. petit
  малък крак/малка ръка
 6. ancien
  старинна статуя / старинна картина
 7. stupide
  глупава задача / глупав урок
 8. sérieux
  сериозни проблеми / сериозен текст
 9. joli
  красив пейзаж / красиво момиче
 10. ronde
  кръгъл прозорец / кръгло лице