Аудио към урока

Скрий плеъра

Най-добрият безплатен самоучител онлайн по английски език! За да чуете аудиото, трябва да влезете в урока, аудиото към който искате да чуете и да кликнете на бутона в горният ляв ъгъл "Аудио към урока". Това което се иска от вас, е желание да научите езика, тетрадка в която да пишете домашните работи от края на урока, и търпение! Успех в изучаването на езика!

Към началната страница на ezicionline.com

Урок № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Урок 1

За да отворите урока използвайте номерата на уроците най-отгоре, след това използвайте линка "Аудио към урока" за да прослушате аудиото. За ваше улеснение плеъра и линковете са фиксирани за да може да следите текста в урока, без да губите контрол върху аудиото.


Цел на урока:
Научете се, да се поздравявате и да се представяте на английски език
Съдържание:
Кореспондент на 'Гласът на Америка' Мартин Лърнър пристига в новото летище и се срещна с някои служители. Ние ще се срещнем с Мартин Lerner на много уроци в тази серия английски САЩ -Гласът на Америка.
Conversation: Разговор:
Mary:
Charles:
Mary:
Charles:
Martin:
Charles:
Mary Scott:
Martin:
Hello, Charles.
Good morning. How are you?
Fine, thanks. How are you?
Fine, thanks.
Hello. I'm Martin Learner.
Good morning. I'm Charles Bishop.
I'm Mary Scott. How are you?
Fine, thanks.
Words and phrases:
Greetings: Приветствия:
Good morning!
How are you?
Fine, thanks.
Добро утро!
Как сте?
Добре, благодаря.
Nouns: Съществителни:
office
reporter
airport
офис
репортер, журналист
аеропорт
Pronouns: Местоимения:
I
Example: I'm Martin Learner
you
Example: How are you?
he
Example: He's a reporter
аз
Пример: Аз съм Мартин Лърнър
вие
Пример: Как сте?
той
Пример: Той е журналист
Verbs: Глаголи:
be (is, am, are)
visit (visiting)
meet (meeting)
съм
посещавам
срещам
Other: Други:
Come in
Please
Thank you
ела, влез
моля
благодаря ви
Homework:    Домашна работа:
1. Прочетете на глас няколко пъти диалога в началото на урока, научете го наизуст и практикувайте с приятели.
2. Кажи здравей на приятел и го питай как е.
3. Преведи на английски и напиши в тетрадката:
. Добро утро!
. Как сте?
. Благодаря, добре.
. Аз съм Мартин Лърнър.
. Той е журналист.
За нас   Контакти   Партньори
Всички права запазени © ezicionline.com