Аудио към урока

Скрий плеъра

Най-добрият безплатен самоучител онлайн по английски език! За да чуете аудиото, трябва да влезете в урока, аудиото към който искате да чуете и да кликнете на бутона в горният ляв ъгъл "Аудио към урока". Това което се иска от вас, е желание да научите езика, тетрадка в която да пишете домашните работи от края на урока, и търпение! Успех в изучаването на езика!

Към началната страница на ezicionline.com

Урок № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Урок 2

За да отворите урока използвайте номерата на уроците най-отгоре, след това използвайте линка "Аудио към урока" за да прослушате аудиото. За ваше улеснение плеъра и линковете са фиксирани за да може да следите текста в урока, без да губите контрол върху аудиото.


Цел на урока:
Да се ​​научите как да представяте други хора, посочвайки имената и професиите им. Например, репортер, лекар, инженер, икономист, музикант и т.н.
Съдържание:
Радио журналистът Мартин Лърнър е на прием. Представят го на присъстващите, а и той запознава някои от гостите един с друг.
Conversation: Разговор:
Debbie:                            
Martin:
Melanie:
Debbie:
Jim:
Debbie:
Jim:
I'm Debbie Johnson. This is Mrs. Melanie Montgomery. She's an engineer.
Hello. I'm Martin Learner. I'm a reporter.
Good afternoon. I'm happy to meet you.
This is Miss Genaux.
Pardon?
This is Miss Genaux.
We've met.
Words and phrases:
Greetings: Приветствия:
Good afternoon!
I'm happy to meet you.
Introduction:
This is (Martin Learner)
Добър ден!
Приятно ми е да се запознаем.
Представяне:
Това е (Мартин Лърнър)
Nouns: Съществителни:
accountant
reporter
engineer
doctor
musician
финансов работник
репортер, журналист
инженер
лекар
музикант
Pronouns: Местоимения:
she
Example: She's an engineer
we
Example: We are reporters
he
Example: He's a reporter
тя
Пример: Тя е инженер
ние
Пример: Ние сме журналисти
той
Пример: Той е журналист
Verbs: Глаголи:
meet (met)
срещам се, запознавам се
Other: Други:
We've (we have) met
Pardon? (What did you say?)
too
Example: He is a reporter too
and
Example: This is Martin and this is Jim
Срещали сме се, Познаваме се
Моля?(Какво казахте?)
също, също така
пример: Той също е журналист
и/а
пример: Това е Мартин, а това е Джим
Homework:    Домашна работа:
1. Прочетете на глас няколко пъти диалога в началото на урока, научете го наизуст и практикувайте с приятели.
2. Представете няколко от приятелите си, като посочите имената и професиите им.
3. Преведи на английски и напиши в тетрадката:
. Това е Мартин Лърнър.
. Той е журналист.
. Приятно ми е да се запознаем.
. Как сте?
. Благодаря, добре.
За нас   Контакти   Партньори
Всички права запазени © ezicionline.com