Аудио към урока

Скрий плеъра

Най-добрият безплатен самоучител онлайн по английски език! За да чуете аудиото, трябва да влезете в урока, аудиото към който искате да чуете и да кликнете на бутона в горният ляв ъгъл "Аудио към урока". Това което се иска от вас, е желание да научите езика, тетрадка в която да пишете домашните работи от края на урока, и търпение! Успех в изучаването на езика!

Към началната страница на ezicionline.com

Урок № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Урок 6

За да отворите урока използвайте номерата на уроците най-отгоре, след това използвайте линка "Аудио към урока" за да прослушате аудиото. За ваше улеснение плеъра и линковете са фиксирани за да може да следите текста в урока, без да губите контрол върху аудиото.


Цел на урока:
Ще се научите да питате за посока и да обяснявате маршрута. И отново ще си припомним някои думи и изрази.
Съдържание:
Мартин Лърнър върви по улицата и пита минувачите как да стигне до музея на изобразителните изкуства. Разговаря с няколко минувачи.
Conversation: Разговор:
Martin:
Male 1:
Martin:
Female 1:
Martin:
Female 2:
Excuse me, where is Art Museum?
Sorry. I don't know.
Where is the Museum?
Go straight ahead.
Excuse me, where is the Art Museum?
It's on the river. It's on the Jefferson Street.
Words and phrases:
Greetings: Приветствия:
Excuse me
Sorry. I'm sorry
Извинете. Простете
Съжалявам. Аз съжалявам
Nouns: Съществителни:
building
director
museum
river
сграда
директор
музей
река
Pronouns: Местоимения:
it
Example:
Adverbs (often show direction or location):
right
left
there
upstairs
downstairs
straight ahead
той, то, това
Той (музея) е на брега на реката
Наречия (често показват посока или населено място):
надясно
наляво
там
нагоре
надолу
направо
Verbs: Глаголи:
ask
come
go
turn
Verb + negative particle + know:
I do not know - written form
I don't know -spoken
питам
идвам
отивам
завивам
Глагол + отрицателни частица + знам:
Не знам-така се пише правилно
Не знам-а така се изговаря
Prepositions: Предлози:
on
Example: on the river
over there
Question word:
where
на
Пример: На брега на реката
ето там
Въпросителни думи:
къде
Homework:    Домашна работа:
1. Прочетете на глас няколко пъти диалога в началото на урока, научете го наизуст и практикувайте с приятели.
2. Преведи на английски и напиши в тетрадката:
. Извинете, къде е летището?
. Аз не знам.
. А къде се намира музея?
. Той е на 17-та улица. Вървете направо.
. Казвам се Мартин Лърнър. Аз съм журналист. Как се казвате? Какво работите?
. Аз съм инженер.
. Как сте, Мартин?
За нас   Контакти   Партньори
Всички права запазени © ezicionline.com