Аудио към урока

Скрий плеъра

Най-добрият безплатен самоучител онлайн по английски език! За да чуете аудиото, трябва да влезете в урока, аудиото към който искате да чуете и да кликнете на бутона в горният ляв ъгъл "Аудио към урока". Това което се иска от вас, е желание да научите езика, тетрадка в която да пишете домашните работи от края на урока, и търпение! Успех в изучаването на езика!

Към началната страница на ezicionline.com

Урок № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Урок 7

За да отворите урока използвайте номерата на уроците най-отгоре, след това използвайте линка "Аудио към урока" за да прослушате аудиото. За ваше улеснение плеъра и линковете са фиксирани за да може да следите текста в урока, без да губите контрол върху аудиото.


Цел на урока:
Въпросът- От къде сте?-Where are you from?- и отговор на него. Повторение на думи и изрази от предишни уроци.
Съдържание:
Мартин Лърнър взема интервю от Стефан Новак, студент от Полша. Мартин го пита от къде е, и къде живее в момента.
Conversation: Разговор:
Martin:
Stephan:
Martin:
Stephan:
Martin:
Stefan:
Waitress:
Where are you from?
I am from Poland.
What city are you from?
I am from Cracow.
Where do you live now?
I live in Baltimore now.
I lived in Florida last year.
Words and phrases:
Nouns: Съществителни:
city,cities
office
tape recorder
hospital
waiter,waitress
coffee/coffees (coffees=cups of coffee)
health administration
student
university
music
musician
град,градове
офис
магнитофон
болница
сервитьор,сервитьорка
кафе, чаши кафе
болнична администрация
студент
университет
музика
музикант
Verbs: Глаголи:
live,lived
record
spell
work,worked
sit
study
write
живея, живял
записвам
казване на дума по букви
работя, работил
седя
уча, изучавам
пиша
Prepositions: Предлози:
from
Example: Where are you from?
Example: What city are you from?
от
От къде сте?
От кой град сте?
Other: Други:
Call me...
Sit down
She said...
Let's... (go)
Example: Let's listen
Наричайте ми, казвайте ми, викайте ми
седнете
Тя каза
да....(вървим)
Да чуем.
Homework:    Домашна работа:
1. Прочетете на глас няколко пъти диалога в началото на урока, научете го наизуст и практикувайте с приятели.
2. Преведи на английски и напиши в тетрадката:
. Как се казвате? От къде сте?
. Аз съм от България.
. От кой град сте?
. Аз съм от Пловдив. Как се казвате?
. Казвам се Мартин Лърнър. Аз съм журналист. Как се казвате? Какво работите?
. Как сте, Мартин?
. Какво работите? Аз съм учител.
За нас   Контакти   Партньори
Всички права запазени © ezicionline.com