Аудио към урока

Скрий плеъра

Най-добрият безплатен самоучител онлайн по английски език! За да чуете аудиото, трябва да влезете в урока, аудиото към който искате да чуете и да кликнете на бутона в горният ляв ъгъл "Аудио към урока". Това което се иска от вас, е желание да научите езика, тетрадка в която да пишете домашните работи от края на урока, и търпение! Успех в изучаването на езика!

Към началната страница на ezicionline.com

Урок № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
урок№15

За да отворите урока използвайте номерата на уроците най-отгоре, след това използвайте линка "Аудио към урока" за да прослушате аудиото. За ваше улеснение плеъра и линковете са фиксирани за да може да следите текста в урока, без да губите контрол върху аудиото.


цел на урока
Множествено число на съществителните. Названия на разни предприятия и учреждения.
съдържание
Мартин беседва с кмета на малък град в кабинета и по-късно на парада по време на честването на деня на труда.
Conversation: разговор
Martin:
Mayor:
Martin:
Mayor:
Martin:
Mayor:
Who are these women?
They are workers.
Where do they work?
They work at the plastic factory.
What do they make?
They make plastic bags.
Words and phrases:
Nouns: съществителни
bag/bags
battery/batteries
bottle/bottles
business/businesses
factory/factories
high school/high schools
hospital/hospitals
newspaper/newspapers
road/roads
чанта/чанти
батери -я/ - и
бутилка/бутилки
предприятие/тия
фабрика/фабрики
средно училище/училища
болница/ци
вестник/вестници
път/пътища
tire/tires
nurse/nurses
photographer/s
window/windows
windshield/windshields
worker/workers
writer/writers
Сравнете написаните съществителни в единствено и множествено число. Множествено число се образува с помоща на окончанието - s.
гума/гуми (автомобилни)
медсестра/медсестри
фотограф/фи
прозор -ец/-ци
стъкло на кола
работни -к/-ци
писател/ли
Обърнете внимание на провените в думите battery, factory, в мн.ч., а също и на business(виж по-горе)
Pronouns: местоимения
these
those
Adjectives:
many
small
Adjectives (Nouns as Adjectives):
glass
plastic
тези
онези
прилагателни:
много от, повечето
малък, -ка, -ко
съществителни прилагателни:
стъклен
пластичен, пластмасов
Homework    Домашна работа
1. Прочетете на глас няколко пъти диалога в началото на урока, научете го наизуст и практикувайте с приятели.
2. Отговорете на следните въпроси:
Where do you work?
What do you make?
Who are these women?
Where do they work?
What do your friends make?
Where do your friends work?
3. Преведи на английски и напиши в тетрадката:
- Какви са тези жени? - Те са работнички.
- Къде работят те? - Те работят във фабриката.
- Вие в болница ли работите? - Да.
- Кога работите?
- Аз работя в понеделник, вторник и четвъртък.
За нас   Контакти   Партньори
Всички права запазени © ezicionline.com