Аудио към урока

Скрий плеъра

Най-добрият безплатен самоучител онлайн по английски език! За да чуете аудиото, трябва да влезете в урока, аудиото към който искате да чуете и да кликнете на бутона в горният ляв ъгъл "Аудио към урока". Това което се иска от вас, е желание да научите езика, тетрадка в която да пишете домашните работи от края на урока, и търпение! Успех в изучаването на езика!

Към началната страница на ezicionline.com

Урок № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
урок №20

За да отворите урока използвайте номерата на уроците най-отгоре, след това използвайте линка "Аудио към урока" за да прослушате аудиото. За ваше улеснение плеъра и линковете са фиксирани за да може да следите текста в урока, без да губите контрол върху аудиото.


цел на урока
Въпроси и отговори в минало време и с какво се различават от въпросите в сегашно време.
съдържание
Мартин отива на гости на семейна двойка и разговаря с тях.
Conversation: разговор
Martin:
Walter:
Martin:
Walter:
Did you work with your father?
Of course. I worked in the morning and I worked in the evening.
Did you go to school?
Yes, I did. I went to high school in town.
Verb ("To be" - Review): Глагола съм:
сегашно време:
Present
I am аз съм
You are ти си
He is той е
She is Тя е
It is това/то е
We are ние сме
You are вие сте
They are те са
минало време:
Past
I was аз бях
You were ти беше
He was той беше
She was Тя беше
It was това/то беше
We were ние бяхме
You were вие бяхте
They were те бяха
Nouns: съществителни
truck
камион
Pronouns: местоимения
everything -- every thing
something -- some thing
anything -- any thing
всичко
нещо
каквото и да е
Verbs: глаголи
retired
Example: Retired person. They are retired
пенсиониран
Пенсионер човек. Те са пенсионери.
Grammar Notes:
Повторете образуването на минало време от 10 урок. Обърнете внимание, че минало време на някои глаголи се образува не с окончанието -ed, а с изменение на глагола.
Homework    Пенсионер човек. Те са пенсионери
1.Прочетете няколко пъти на глас диалога в началото на урока, научете го наизуст и се упражнявайте с приятел.
2. Преведете на английски и запишете в тетрадката следващите изречения, а след това отговорете на тях:
- Какво е правил вчера?
- Ходи ли той на училище?
- Беше ли той вчера в училище?
- Обичате ли да четете?
- Тя много ли чете вчера сутринта?
- Работи ли баща ви?
За нас   Контакти   Партньори
Всички права запазени © ezicionline.com